איך לקבל הלוואה לעסק

איך לקבל הלוואה לעסק – ללא עיכובים

איך לקבל הלוואה לעסקאיש עסקים הזקוק להלוואה לעסק מעוניין שהכספים יוזרמו במהירות האפשרית לחשבון הבנק שלו אם מטרת הכספים היא ביצוע רכישה גדולה של סחורה, הון חוזר עקב מצוקה תזרימית זמנית או כל מטרה אחרת, הרצון הוא לקבל את הכספים במהירות כדי לפתור בעיה אקוטית, הלוחצת ביום-יום על איש העסקים.

איך לקבל הלוואה לעסק

נסביר איך לקבל הלוואה לעסק ללא עיכובים ובדרך המהירה ביותר. כל הדרישות של הבנקים או הגורמים הפיננסיים השונים נראים לבעלי העסקים מורכבות ביותר ובלתי ניתנות לביצוע. אך אם תעבירו את המשימה לביצועו של איש הכספים בחברה, הוא יכין את המסמכים הרלוונטיים מתוך ההיכרות המעמיקה שלו בספרי החברה במהירות וביעילות ובעיית איך לקבל הלוואה לעסק, נפתרה.

הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות המדינה מיועדת להקל על אנשי העסקים ולכן מי שאושרה לו הלוואה מסוג זה יקבל תנאים מסחריים מצוינים, ריביות בשיעורים נמוכים במיוחד, עמלות בסכומים נמוכים ופריסת החזר. המשימה היא, איך לקבל הלוואה לעסק ללא עיכובים.

המסמכים הנדרשים:

 1. העתקים של מאזני החברה שהוגשו לשלטונות המס בשנים האחרונות.
 2. מאזני בוחן לשנים 2017-2016 ושל החלק היחסי של שנת 2018 .
 3. צילומי הדו”חות החודשיים או הדו חודשיים שהוגשו לשלטונות מע”מ עבור השנים 2017-2016 וחודשי הפעילות בשנת 2018.
 4. צילומי דוחות 102, בדבר ניכויי עובדים שהוגשו למס הכנסה ולביטוח לאומי במהלך השנים 2016 – 2017 ועבור חודשי הפעילות ב – 2018.
 5. דוח מלא של נתוני החברה מתוך רישומי רשם החברות במשרד המשפטים.
 6. תכנית עסקית מפורטת של החברה הכוללים את התכניות העתידיות שלה שבגינן היא מבקשת את ההלוואה.
 7. אם קיימות חברות קשורות – מאזנים ומאזני בוחן גם שלהן באותן השנים.
 8. דוחות פיננסיים הכוללים תדפיס של הפעילות בחשבונות העו”ש השונים של החברה בשלושת החודשים האחרונים, מידע מפרוט על ההלוואות הקיימות ולוחות הסילוקין שלהן, ריכוזי יתרות בכל חשבונות הבנק, דוחות ניכויים של כרטיסי האשראי.
 9. בעל מניות המחזיק לפחות % 51 מהון המניות של החברה יעביר מסמכים על היתרות בחשבונותיו הפרטיים.
 10. עוסק מורשה שאינו חברה, יעביר את פרטי ההתנהלות בחשבונותיו הפרטיים ובנוסף לכך את העתקי הדוחות האישיים שהגיש לשלטונות המס ודוחות רווח והפסד של העסק בשנים האחרונות כולל חודשי הפעילות בשנת 2018 .
 11. אישור על תשלום האגרה בסך 250 ₪
 12. הגשת בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה, השלמת מלוא המידע המופיע במסמך.
 13. תצהיר של בעלי העסק.

איך לקבל הלוואה לעסקים?אף על פי שהתחושה היא שמדובר במסמכים רבים ובפעולות לא פשוטות, איש הכספים שירתם למשימה יכין את המידע בפרק זמן קצר ואפשר יהיה להגישו לבדיקתם של נציגי הבנק.

הלוואות לעסקים

בפני העסקים עומדות אפשרויות נוספות לקבלת הלוואה לעסק קטן בבנקים השונים, בחברות העוסקות במתן הלוואות חוץ בנקאיות ייעודיות לעסקים ובחברות פיננסיות נוספות. אצל כל הגורמים הללו מדובר בהלוואות יקרות יותר מההלוואה בערבות מדינה.

מלא פרטים לקבלת הלוואה בתנאים מעולים!

מחלקת השירות של Funds4u תשמח לפתור ללקוחות את הדילמה של איך לקבל הלוואה לעסק ולסייע לאנשי העסקים בקבלת הלוואה לעסק קטן בתנאים הטובים ביותר.

Call Now Button