הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה – הדרך הנכונה לקידום העסק שלך

הלוואה בערבות מדינהקרנות סיוע שונות כמו קרן פועלים, קרן גליל, קרן נס ורבות נוספות, מעניקות בעידוד המדינה, הלוואה בערבות המדינה. מטרת המדינה היא להגן בעיקר על העסקים הקטנים והבינוניים שזקוקים לאשראי כדי לקדם את עסקיהם בתחומים השונים.

הבנקים שזכו במכרז כמו בנק אוצר החיל, בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, בנק מרכנתיל הם אלה שנפגשים עם הלקוחות, בודקים את הנתונים, מקבלים החלטות בוועדת האשראי ומעניקים את ההלוואה בערבות המדינה בפועל.

הליך זה קורה כבר כמה שנים בהצלחה גדולה ועוזר להרבה מאד עסקים להתנהל ביום יום כשהקרן עזרה להם בתחילת הדרך או במהלך העסקים לצרכי הפיתוח העסקי.

תנאי ההלוואה בערבות מדינה

תקופת ההלוואה: עד חמש שנות אשראי, עד שישה חודשי גרייס.

פרמטרים לקביעת סכום ההלוואה המקסימלי:

סוג העסק – סכום הלוואה מקסימלי

מלא פרטים לקבלת הלוואה בתנאים מעולים!

עסק בהקמה עד 500,000 ₪.

עסק קטן בעל מחזור מכירות שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ עד 500,000 ₪.

עסק קטן בעל מחזור מכירות שנתי העולה על 6.25 מיליון ₪ עד 8% ממחזור המכירות.

עסק בינוני – 8% ממחזור המכירות השנתי.

עסק יצואן – 12% ממחזור המכירות השנתי.

בטחונות של 25% מסכום ההלוואה, בנוסף לערבויות אישיות של בעלי החברה/העסק ועל פי שיקול דעת פרטני של ועדת האשראי על כל אחד מהלקוחות.

מסלול מהיר של הלוואה בערבות מדינה עד 100,000 ש”ח:

סכום הלוואה עד 100,000 ש”ח.

משך זמן ההלוואה עד 60 חודש, ומתוכן עד שישה חודשי גרייס.

בטחונות של 25% מסכום ההלוואה, בנוסף לערבויות אישיות של בעלי החברה/העסק וע”פ שיקול דעת הקרן.

תנאי ההלוואה עסק זעיר עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ₪.

מסלול ייעודי שמותאם במיוחד לעסקים חדשים:

  • עסק שלא החל פעילות.
  • עסק שהיה עוסק פטור ומתכוון להפוך לעוסק מורשה או לחברה בע”מ.
  • עסק שלא השתמש במסגרת אשראי עד כה.
  • עסק עם מחזור מצטבר של עד 500,000 ש”ח שעובר ממקום המגורים של בעל העסק למיקום ייעודי.

סכום הלוואה עד 500,000 ש”ח.

משך זמן ההלוואה עד 60 חודש, ומתוכן עד כשישה חודשי גרייס.

בטחונות של 10% מסכום ההלוואה עד 300,000 ₪.

25% בטחונות לסכום שמעבר ל-300,000 ש”ח.

הלוואה בערבות מדינה

מי זכאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה:

  • עסק המאוגד בישראל.
  • עסק ללא חובות לרשויות המס בישראל.
  • חשבונות הבנק של העסק וחשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים, מוגבלים או מועמדים להגבלה.
  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ובעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים או פירוק והקפאת הליכים או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ”חוב פגום” (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.

סכום ההלוואה:

עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪: עד 500,000 ₪.
עסקים עם מחזור שנתי של 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪: עד 8% מהמחזור.
יצואן: עד 12% מהמחזור.
תקופת ההלוואה: עד חמש שנים עם אפשרות לחצי שנה גרייס על הקרן והריבית.
ריבית: שיעור הריבית על ההלוואות יותאם לפעילות העסק ולצרכיו.
בטחונות: הבנק יגדיר את הביטחונות הנדרשים על פי מאפייני כל עסק. נתון זה משתנה מלקוח ללקוח.

מסלול השקעות בתעשייה

ההלוואה לתעשיינים מוענקת לעסקים הקיימים לפחות שלש שנים בתחום זה, בעלי מחזור מכירות שנתי הנע בין עשרים וחמישה למאה מיליון ₪.

תקופת ההלוואה: עד 12 שנות אשראי, עד שישה חודשי גרייס.

סכום ההלוואה המקסימלי המאושר הוא מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% ממחזור העסקים של העסק – הנמוך מבין שניהם.
הלוואה בערבות מדינה לעסקים

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים

הגוף העיקרי הזקוק להלוואה לפתיחת עסק הם העסקים הקטנים. אדם המעוניין להגשים את חזונו ולפתוח עסק חייב לצורך תשלומי העלויות הראשוניות הלוואה בערבות מדינה בתנאים מסחריים טובים כך שיוכל להתחיל את דרכו העסקית.

ההלוואה לפתיחת עסק הללו מוענקות בתנאים מועדפים ולקוח המעביר את כל המסמכים הרלוונטיים ועובר את ועדת האשראי מקבל ברוב המקרים את ההלוואה שביקש. הריבית הנמוכה והעמלות המינימליות שנקבעו, יצרו את ההלוואה בתנאים הטובים ביותר במשק.

לנוחות בעלי העסקים, ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים נפרסות לתקופה מקסימלית של חמש שנים תוך מתן דחייה של ששת התשלומים הראשונים כדי לאפשר את הקמת העסק על כל רבדיו.

הלוואות לעסקים

עסקים יכולים לקבל הלוואה בערבות מדינה לאחר שיוכיחו מסוגלות לעמוד בהחזרים הכספיים על פי התכנית העסקית שלהם המפרטת את צפי ההכנסות וההוצאות המסתמך על התוצאות העסקיות של העסק בשנים האחרונות תוך התחשבנות בשינויים במשק ובמהלכים חדשים המתוכננים לביצוע בעסק כדי להגדיל את מחזורי העסקים שלו ואת הרווח התפעולי והכספי.

היתרון הגדול של ההלוואה בערבות מדינה הוא תנאי ההחזר המתחשבים המאפשרים לעסקים לצמוח ולפעול בשקט תעשייתי בהיבט הכספי.

בעלי העסקים יכולים לקבל גם הלוואות נורמטיביות בסניפי הבנקים השונים המעניקים גם הלוואה לפתיחת עסק בתנאים מסחריים טובים ללקוחות הסניף, אך יקרים יותר מההלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים.

לקוחות הפונים לסניף בנק אחר יקבלו ברוב המקרים תנאים מסחריים טובים יותר כדי למשוך את הלקוח על כל עסקיו וחשבונותיו הפרטיים לבנק האחר.

הלוואות לעסקים בערבות מדינההלוואה לפתיחת עסק

את מימון עלויות פתיחת העסק החדש הכרוכות בהוצאות רבות, מבקשים אנשי עסקים רבים לממש בחברות החוץ בנקאיות הרבות הקיימות במשק. מטרת החברות החוץ בנקאיות להעניק הלוואה לפתיחת עסק לנוחות אנשי העסקים, באופן מהיר וללא תהליך סבוך. איש העסקים מגיע לחברה, מספר על העסק ותהליך הקמתו הכוללים השכרת נכס, רכבים, ציוד וכו’. הלקוח מצרף מסמכים הקשורים בהתנהלות השוטפת ותוצאותיה, הכנסות, הוצאות, ניהול העובדים ועוד.

מנהלי החברה החוץ בנקאית בוחנים את כל הנתונים ומחליטים מה גובה האשראי שהוקצה לעסק זה גובה ההלוואה לפתיחת העסק נקבע על פי רמת האמון של החברה בעסק החדש מול רמת הסיכון האפשרית בעסקים מסוג זה.

הלוואות לעסקים בענפים מסוימים הם בעלי מסוכנות ולכן כל גוף מלווה בוחן את הנתונים בעומק מעמיק ביותר, מול עסקים אחרים הפועלים בתחום ספציפי זה ומול עסקיו האחרים של בעל העסק (אם קיימים) . רק לאחר בחינה מדוקדקת יכולה ועדת האשראי בבנק לאשר הלוואה בגובה שיגן גם על הבנק במקרה שלא תהיה אפשרות להחזיר את סכום הקרן והריביות לבנק.

הלוואות לעסקים לכל מטרה אפשר לבקש גם מחברות פיננסיות כמו חברות ביטוח. הן מאפשרות הלוואה הנסמכת על כספים המצויים אצלם בתכניות חיסכון שונות. השיטה היא להמשיך לחסוך ולצבור רווחים אך במקביל לקבל הלוואה שהיקפה בין 80% – 70% מהבטוחה הקיימת. הלקוח משלם כל חודש ריבית שסכומה אינו גבוה ורק בתום תקופת החיסכון יקוזז מלוא סכום ההלוואה מסך החיסכון שהצטבר בקופה. זו אופציה מצוינת למי שלא רוצה להיכנס למחויבויות ולקחת הלוואה לפתיחת עסק שעלולה להכביד עליו.

חברת Funds4u מאפשרת ללקוחותיה לקבל אשראי בתנאים מצוינים. נשמח להעביר לכם את המידע.

Call Now Button