הלוואה להקמת עסק

הלוואה להקמת עסק – הדרך הנכונה

הלוואה להקמת עסקהקמת עסק מצריכה חשיבה בהרבה מאד נושאים כדי לקבל החלטות על דרכי הפעולה הנכונות. העיסוק במטרה זו הופך לעניין המרכזי בחייו של היזם וכל מחשבותיו מוקדשות להגעה לפסגה זו.
איש העסקים בדרך כלל אוהב עת תחום עיסוקו ולכן יאהב לשהות בעסק, לקדם ולפתח אותו לאורך כל השנים, העסק יהיה הבסיס לחייו ויפרנס אותו.

 הלוואה להקמת עסק

כדי להקים עסק בכל תחום יש צורך בהון עצמי או לחילופין בהלוואה להקמת עסק, אותה אפשר לקבל מכמה גורמים במשק. חשוב להיות ממוקדים ולבקש הלוואה שערכה הכספי כולל את כל צרכי הקמת העסק ברבדים השונים. כספים שלא תכללו ויחסרו לכם, יפלו על הפעילות השוטפת של העסק ויכבידו עליה.

הלוואה להקמת עסק כוללת את העלויות הבאות:

  • רכישת או השכרת מבנה מתאים – חנות/ מפעל/ משרד.
  • רכישת ציוד מתאים – ריהוט לתצוגה /מכונות /ריהוט משרדי.
  • ציוד משרדי, קופה רושמת, טלפונים, מחשבים.
  • התקשרויות עם ספקים שונים של ציוד, סחורה, תקשורת, שירות ועוד.
  • גיוס עובדים למחלקות השונות על פי צורך.
  • הסכמי עבודה עם גורמי חוץ כמו משרד פרסום, חברה לקידום אתרים, משרד יחסי ציבור ועוד.
  • רכישת/ השכרת רכבים וציוד כבד.
  • יועץ משפטי, יועץ פיננסי וכל ייעוץ מקצועי אשר יש בו צורך.

כל פעולת רכש תיבדק מול כמה גורמים כדי לקדם את התהליך עם החברה בעלת הידע הנחוץ לעסק החדש, חברה שתהיה אמינה, מהימנה ומחיריה סבירים.

כל הסכם ייבדק לעומקו על ידי היועץ המשפטי והיועץ הפיננסי, כדי לא לבצע טעויות במישור המשפטי או הכספי.

הלוואה להקמת עסקיםהלוואות לעסקים חדשים

במשק הישראלי קיימים גורמים רבים העוסקים במתן הלוואות לעסקים. חלקם מוכרים לציבור כמו הבנקים המסחריים וחלקם מוכרים פחות כמו גורמים חוץ בנקאיים, בנקים המעניקים הלוואות בערבות מדינה חברות פיננסיות וחברות ביטוח. איש העסקים יפנה לגורמים הרלוונטיים ויבקש הלוואה בסכום שלהערכתו יכסה את כל עלויות ההקמה. מכיוון שתמיד יש הפתעות, נהוג לבקש סכום מעט גבוה יותר כך שיכסה גם הוצאות לא מתוכננות.

מלא פרטים לקבלת הלוואה בתנאים מעולים!

הלוואות בערבות המדינה

לפני כמה שנים הוחלט להנהיג בישראל אפשרות זו של הלוואות בתנאים משופרים כדי להקל על קבלת הלוואות לעסקים חדשים. המטרה היא להעניק הלוואה לעסקים שתאפשר להם לעבוד, להתפרנס בכבוד וגם לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם להחזר בתשלומים של ההלוואה בערבות מדינה. הבנקים בוחנים כל בקשה של עסק חדש, עוברים על הדוחות המפורטים הכוללים הסברים על תפעול העסק, רמת ההכנסות הצפויה, עומס ההוצאות,  מידע על כמות העובדים שיועסקו ועל מיקום העסק.

שקלול של כל המידע, יסווג את רמת המסוכנות של העסק ובהתאם לכך לגובה ההלוואה להקמת עסק שתאושר.

הלוואות להקמת עסקיםהלוואות לעסקים בהקמה

הבנק שמקבל בקשה להלוואה לעסקים חדשים לא יכול להשוות נתונים לעסק פעיל אחר מחוסר נתונים ולכן מבצע את כל התחשיבים ואת כל התרחישים האפשריים, כדי להגיע למסקנות על עתידו וחיוניותו של העסק החדש.
הבנקים המסחריים נוהגים בזהירות רבה ורק לאחר בדיקות מקיפות יאשרו הלוואות לעסקים בהקמה תוך העברת דרישה לקבלת בטוחות שיגנו על הבנק במקרה שהעסק יקרוס עקב ניהול כושל או כל סיבה אחרת.
איש העסקים יקבל הצעות מכמה גורמים להלוואה להקמת עסק ובעזרת היועץ הפיננסי יחשבו מהי ההלוואה לעסקים חדשים שתנאיה הם הטובים ביותר ובעלי אפשרויות ההחזר הנוחות ביותר.
לדוגמה בקבלת הלוואה בערבות מדינה, לא משלמים חלק יחסי של ההחזר הכספי אלא לאחר ששה חודשים. גרייס זה מאפשר לפעול בניחותא, להקים את העסק ללא לחצים כספיים של החזרי ההלוואה בערבות המדינה ורק לאחר ששה חודשים להתחיל לשלם.

היועצים הכלכליים שלנו, ישמחו לשמוע את גובהה של ההלוואה הדרושה לכם ויציעו לכם כמה פתרונות מעשיים.

Call Now Button