הלוואות לעסקים חדשים

הלוואות לעסקים חדשים – חשוב מאוד לדעת!

הלוואות לעסקים חדשיםהלוואות לעסקים חדשים הם צורך בסיסי של כל אדם המקים עסק חדש, לצורך השכרת מקום למשרדים, מחסנים, מפעל, לרכישת רכבים, מכונות, ריהוט, בהתאם לסוג העיסוק שבחר.

כדי לדעת מה הצורך הכספי של כל עסק, מכין רואה החשבון שלו תכנית עסקית הכוללת את תחומי הפעילות השונים בעסק, צפי ההכנסות בכל חודש בשנה הקרובה וצפי הוצאות ההקמה הראשוניות וההוצאות השוטפות בכל חודש קרי, משכורות, עלויות תפעול, שינוע, אחזקת העסק ועוד.

מכלול המידע הזה נותן תמונת מצב ברורה וחדה והחברה פונה לכמה גורמים לצורך קבלת הלוואות לעסקים חדשים למימון הקמת העסק.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים חדשים

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים חדשים מוענקות על ידי חברות פיננסיות רבות במשק. היתרון הגדול של קבלת ההלוואות מהם היא העובדה שאין קשר בין הלוואה זו, לבין מסגרת האשראי בחשבון הבנק הפעיל של החברה. בחשבון העו”ש הרגיל של החברה ממשיכה פעילות דינמית של ההוצאות וההכנסות תוך שימוש במסגרת האשראי שאושרה לחברה על ידי הבנק ונעשה בה שימוש, על פי הצורך.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים חדשים מהוות פתרון מצוין של קבלת כספים מגורמי חוץ לצורך עבודות מיוחדות כמו הקמת מחסן או מפעל חדש, ביצוע עסקה גדולה, תשלום חובות לגורמים מהותיים כמו רשות המיסים או להון חוזר.

מלא פרטים לקבלת הלוואה בתנאים מעולים!

גורמי החוץ הללו בודקים לעומק את התכנית העסקית ואת הבקשה הספציפית להלוואה לעסקים חדשים בסכום מסוים מקבלים החלטה אם לאשר לחברה את ההלוואות לעסקים חדשים המבוקשת. קיימים מקרים שהחברה מאשרת את מלוא הסכום ומקרים אחרים שהאישור הוא על סכום קטן יותר או שההלוואה אינה מאושרת לביצוע כלל. כל מקרה נבדק לגופו על פי הכללים הפיננסיים שקבעו לעצמם אנשי הכספים של החברות המלוות. הם סימנו מראש מהם המדדים לסיכונים שהם כגוף מלווה נוטלים על עצמם, בעת אישור ההלוואה.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים

המדינה מעודדת את הצמיחה במשק ולכן מאפשרת לקבל הלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים. לצורך קבלת הלוואה בערבות מדינה פונה כל עסק המעוניין בכך לאחד מהבנקים המסחריים ומבצע דרכם את התהליך. החברה מגישה בקשה מפורטת ומנומקת בדבר סיבת בקשת ההלוואה לעסקים חדשים, הנהלת החברה מעבירה לבנק מידע מלא על חזונה של החברה ועל הפעילות המתוכננת בתחום שבו בחרה החברה לעסוק. כמו כן מעבירים לבנק תכנית עסקית מפורטת הכוללת את צפי ההכנסות, צפי העלויות עבור בנית התשתית לעסק החדש שעבורן יש צורך בהלוואות לעסק חדש.

היועצים הכלכליים בבנק, בודקים את הנתונים, מעריכים את הסיכויים מול הסיכונים ועל פי הדוחות הפיננסיים שהוכנו על ידם, הם מאשרים את גובה ההלוואה לעסקים חדשים או לא מאשרים אותה. ההלוואה לעסקים חדשים ניתנת בתנאי אשראי מועדפים, ריבית נמוכה, עמלות מינוריות ופריסת תשלומים ארוכה.

על פי תנאי ההלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים, חלק מהקרן לא מועבר ללקוח אלא נשאר בבנק כבטוחות. פקידי הבנק הם אלה שמחליטים מהו אחוז הבטוחות שיישאר כערבון בכל הלוואה. כספים אלו מושקעים באגרות חוב או במניות כדי להגדיל או לשמור על ערכם הכספי בתקופה בה משולמת ההלוואה.

הלוואה לעסק חדש

עסקים רבים המעוניינים להרחיב את מעגל פעילותם או להשקיע כספים ברכישת נדל”ן או ציוד, מבקשים הלוואה למימון עסקים חדשים מהבנקים או מגורמי חוץ שונים. אם מדובר בעסקה מתמשכת כמו יזם המבקש ליווי בנקאי למיזם מסוים, יאשר לו הבנק הלוואה לעסקים חדשים שמטרתה פרויקט ספציפי. תשלום ההלוואה יבוצע לשיעורין על פי ההתקדמות של כל שלב במיזם.

הלוואות לעסקים קטנים חדשים

הלוואות לעסק חדשעסקים קטנים נזקקים מדי פעם להלוואות לעסקיהם החדשים, המטרות הן מגוונות ומותאמות לצרכים של כל אחד מהעסקים. פיתוח קו מוצרים חדש, ייצור דגמים חדשים, רכישת מכונות או מכוניות, רכישת נכס שבו ימוקם המפעל או המשרד, הון חוזר וכו’ .

בעלי העסקים הקטנים מודעים לאפשרויות קבלת הלוואות לעסקים חדשים קטנים מהבנקים המסחריים שבהם מתנהל חשבון העו”ש של העסק, או הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים חדשים מגורמים שונים העוסקים בכך, הלוואות מחברת ביטוח או מוסדות פיננסיים אחרים על סמך חסכונות של העסק

כך תקבלו הלוואה לעסקים החדשים שלכםהגורמים השונים בוחנים את הבקשות וכל גוף מחליט אם לאשר הלוואות לעסקים קטנים חדשים ובאילו תנאים בעלי העסקים חייבים לבחון היטב את מאזן הנוחות של קבלת כספים מידיים לצרכי קידום העסק מול המחויבות הכספית החודשית לביצוע ההחזרים הכספיים. חשוב מאד לבצע חשיבה נכונה, לא להיחפז ולבצע תמיד תחשיבים הכוללים הכנסות ממוצעות ולא מעבר לכך.

רק לאחר קבלת מלוא התוצאות יש לגבש החלטה מושכלת אם לחתום על מסמכי ההלוואה לעסקים חדשים או לא. אם הייתה פניה לכמה גורמים והתקבלו גם תשובות מכמה גורמים, יש לבחון כל הצעה לגופה ולבחור הלוואה לעסק חדש הכוללת את התנאים הטובים ביותר מבחינת ריביות, עמלות, גובה ההחזר החודשי, תקופת ההחזר והבטוחות שמבקש הבנק. אם מדובר בערבות אישית או בשעבוד של רכב, נכס, חסכון או כל בקשה אחרת.

הלוואות מקדמות את העסקים אך יש לבחון כל הצעה מכל היבטיה.

Call Now Button