הלוואות לעסקים קטנים

הלוואות לעסקים קטנים – הבסיס להצלחת העסק

הלוואות לעסקים קטניםהלוואות לעסקים קטנים הם הבסיס להצלחת העסק. אי אפשר להקים עסק ללא הון ראשוני המורכב מחסכונות אישיים או לחילופין מהון שיוזרם לעסק באמצעות הלוואה.
כל עסק, זקוק להלוואה לעסק קטן לצורך הקמתו. בכל סוג של עסק יש עלויות ראשוניות שאי אפשר להניע את העסק ללא השקעה ראשונית זו. לכן חשוב לקחת הלוואה ארוכת טווח שתאפשר לפתוח עסק חדש כמו שצריך.

הבנקים מודעים לעובדה שכל בעל עסק זקוק להלוואה לעסקים קטנים ולכן הם משתדלים להעניק את האשראי ואת ההלוואה לעסק חדש הנחוצה לבעלים.

אם אדם החליט לרכוש זכיינות של עסק מוכר בתחום ההסעדה, האופנה, הקוסמטיקה וכו’ הוא זקוק להון עבור לעלויות שונות:

 • רכישת הזיכיון עצמו מהחברה המזכה. חברה זו מחליטה מה יהיה גובה הזיכיון בהתאם לגודלה של החנות, מיקומה הגיאוגרפי בארץ ומיקומה הספציפי בעיר או באזורי הקניות מחוץ לעיר. אם מדובר ב prime location , סביר להניח שהעלות תהיה די גבוהה.
 • הקמת החנות עצמה על פי הקונספט המוכתב על ידי הנהלת הרשת.
 • רכישת מלאי ראשוני, אם מדובר ברשת אופנה או קוסמטיקה, חשוב מאד שהחנות תהיה מלאה בסחורה המסודרת בקפידה ותמשוך את הלקוחות פנימה . אם מדובר במסעדה יש לרכוש ציוד מטבח, תנורים, כלי אוכל, ריהוט ופריטים רבים נוספים.
 • עלויות נלוות כמו תשלום עבור יעוץ מקצועי שיקבל בעל העסק מיועץ כלכלי לגבי התכנון הפיננסי של הקמת העסק והרצתו לאחר מכן, מעורך דין לגבי חתימת החוזה עם החברה המזכה מצד אחד ועם הנהלת הקניון או המתחם המסחרי מצד שני. ומיועצים נוספים שיזדקק לשירותיהם.
 • מימון העלות הראשונית של התשלומים לעובדים שיעבדו בתקופת ההקמה של החנות, עוד בטרם יהיו בה הכנסות.
 • חשוב מאד להפריד בין עלויות ההקמה לבין העלויות השוטפות של העסק. ההלוואה אמורה לכסות את כל עלויות ההקמה של העסק החדש. ההכנסות החודשיות מממנות את העלויות השוטפות ובנוסף לכך את התשלום החודשי של החזר ההלוואה. ביצוע התפעול בדרך שונה, עלולה ליצור בעיות תזרים חמורות בעסק. ההכנסות השוטפות אינן מסוגלות לממן את עלויות ההקמה ולכן מגישים בקשה לקבלת הלוואות עסקים שישרתו מטרה זו.

העלויות הן כבדות ולכן נדרשת הלוואה לעסקים קטנים.

הלוואה לעסק חדש

בעל העסק פונה לכמה גורמים כדי שיאשרו לו הלוואה לעסקים קטנים. הפניה הראשונה בדרך כלל היא לסניף הבנק הפעיל שאתו עובד בעל העסק לאורך שנים ומנהל בו את חשבונו הפרטי או של עסק נוף אם יש לו .

פקיד הבנק בעל הניסיון מקשיב לחזון, מעיין בתכנית העסקית ובמסמכים הרבים ועל פי מהם הוא מאשר או לא מאשר את ההלוואה הבנקאית. החשיבה הבנקאית מבוססת על מה שקורה בעסקים האחרים שעסקיהם מנוהלים בבנק ועל סמך כל מה שקורה במשק הישראלי באמצעות דוחות BDI ואחרים. קיימים כמה סיווגים של עסקים הנחשבים כעסקים בעלי מסוכנות גבוהה ולכן הבקשות האלה לא מאושרות במלואן אלא בסכום קטן יותר, או לא מאושרות בכלל. מעבר לכך, הבנק יוצר עבורו מעטפת ביטחון הכוללת ערבויות ובטחונות שיגנו עליהם במקרה שהעסק יקרוס כלכלית. הבטוחה כמו נכס או רכב הניתנים למימוש במקרה צורך יכסו את ההלוואה לעסק חדש אם הכספים לא יוחזרו לבנק.

מלא פרטים לקבלת הלוואה בתנאים מעולים!

הלוואה לעסקים קטנים

בעל העסק יפנה גם לחברות מימון חוץ בנקאיות שעיקר פעילותן היא מתן הלוואות לעסקים ויבקש גם מהם הצעת מחיר לקבלת הלוואה. חברות המימון בוחנות אף הן את הנתונים הפיננסיים ואת אופי ההתנהלות הכספית של הלקוח בעסקיו האחרים אם קיימים וברמה האישית.

לאחר שקלול כל הנתונים, מעבירה חברת המימון הצעת מחיר הכולל את גוב ההלוואה שאושרה ריביות, עמלות ואפשרויות ההחזר על פי אורך פריסת התשלומים שיבקש הלקוח ובהתאם לאישור על הלוואה לעסק חדש.

הלוואות משתלמות לעסקים קטניםהלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה ניתנת בפועל על ידי כמה קרנות ששמו להן למטרה לעודד את צמיחתו של המשק הישראלי. לאור הצורך הברור בקבלת הלוואות לעסקים קטנים. הבנקים הגדולים במשק נרתמו לשרת את הלקוחות המעוניינים בהלוואה בערבות מדינה. הלקוח מעביר לבנק את מלוא המידע על פעילותו הצפויה של העסק, צפי הכנסותיו וצפי הוצאותיו הן במהלך ההקמה והן בחודשי הפעילות השוטפים.

גם כאן נבדקים הנתונים בתשומת לב רבה, אם ההערכה היא שמדובר בעסק שיצליח ויוכל במקביל גם להחזיר את ההלוואה בערבות מדינה, מקבל העסק את האישור על גובה ההלוואה שאושרה. לעתים יש אישור לסכום המלא ולעתים לחלק מהדרישה, כל מקרה לגופו.
כדי להקל על הלווים, קיים מסלול ובו בששת החודשים הראשונים, לא משלם הלקוח החזר של החלק היחסי של ההלוואה שקיבל.
התשלום הראשון מתבצע רק לאחר פרק זמן זה כדי לאפשר לעסק לעמוד על הרגליים. מלוא ההחזר של הקרן והריבית מוחזרים במהלך ארבע וחצי השנים שלאחר מכן.
ברוב המקרים חלק מההלוואה לא מועבר ללקוח אלא נותר בחשבון הבנק ומשמש ביטחונות. כספים אלו מושקעים בניירות ערך סולידיים עלפי בחירת הלקוח. לעתים דורש הבנק בטוחות נוספות כמו ערבות אישית או שעבוד של נכס או רכב עד החזר מלוא ההלוואה בערבות מדינה.

מי זכאי לקבלת הלוואה בערבות מדינה:

 • עסק המאוגד בישראל.
 • עסק ללא חובות לרשויות המס בישראל.
 • חשבונות הבנק של העסק וחשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים, מוגבלים או מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ובעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים או פירוק והקפאת הליכים או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ”חוב פגום” (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.

סכום ההלוואה במסלול ערבות מדינה:

 • עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪: עד 500,000 ₪.
 • עסקים עם מחזור שנתי של 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪: עד 8% מהמחזור.
 • יצואן: עד 12% מהמחזור.
 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים עם אפשרות לחצי שנה גרייס על הקרן והריבית.
 • ריבית: שיעור הריבית על ההלוואות יותאם לפעילות העסק ולצרכיו.
 • בטחונות: הבנק יגדיר את הביטחונות הנדרשים על פי מאפייני העסק.

הלוואות בתנאים מעולים לעסקים קטניםהלוואה לעסק קטן

לבעל עסק שיש ברשותו כספים פרטים המושקעים בקופות גמל, קרנות השתלמות או חסכונות אחרים יש אופציה נוספת והיא משיכת חלק מהכספים הללו כהלוואה, בדרך כלל האישור הוא עד % 80 – 70 מתוך כלל החיסכון, הכספים נותרים בחשבון החיסכון וממשיכים לצבור רווחים וריביות. ההלוואה ניתנת על סמך הכסף הקיים והלקוח משלם בכל חודש ריבית בלבד. אם יחליט למשוך את קרן ההשתלמות לדוגמה במועד פירעונה, יקוזז מסכום המשיכה סכום ההלוואה לעסקים.

סך הריבית המשולמת היא נמוכה בהרבה מהכספים המתווספים בכל שנה ליתרת הקרן כך שזו הלוואה מאד כדאית לעומת הלוואות אחרות שהן יקרות מאד.

נשמח להעניק לכם הסברים ולענות על כל שאלה כדי שתקבלו את ההחלטה המתאימה. 

Call Now Button